TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MỸ TÂN

People's Committee of My Tan Commune

Tìm kiếm

Thành phố Cao Lãnh

Trang chủ \Thông tin -tuyên truyền

Tuyên truyền Luật
Đăng lúc: 09:13:31 11/07/2018
Tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước


Tài liệu tuyên truyền tháng 7
Đăng lúc: 09:07:52 11/07/2018
Tuyên truyền Luật Bồi thường nhà nước


Tuyê tryền luật
Đăng lúc: 15:43:52 26/06/2018
Về việc


Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 03 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2017
Đăng lúc: 10:09:20 19/12/2017

bản Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 03 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2017. Xem file!


Tuyên truyền luật dân sự
Đăng lúc: 21:29:03 14/12/2017
tuyên truyền luật dân sự


KẾT QUẢ ĐẠI HỘI 19, DỰ BÁO TRUNG QUỐC TRONG THỜI ĐẠI MỚI
Đăng lúc: 21:09:15 14/12/2017
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI 19, DỰ BÁO TRUNG QUỐC TRONG THỜI ĐẠI MỚI


KẾT QUẢ TUẦN LỄ CẤP CAO APEC VÀ NĂM APEC VIỆT NAM 2017
Đăng lúc: 21:08:57 14/12/2017
KẾT QUẢ TUẦN LỄ CẤP CAO APEC VÀ NĂM APEC VIỆT NAM 2017


Xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháptheo phương châm “3 TỰ - 1 NHỜ”
Đăng lúc: 21:06:32 14/12/2017
Xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháptheo phương châm “3 TỰ - 1 NHỜ”


CÂU CHUYỆN CA HÁT
Đăng lúc: 20:56:19 14/12/2017
CÂU CHUYỆN CA HÁT


Kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Đăng lúc: 20:54:23 14/12/2017
Kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018


 < 1 2 3 4 5 >  Last ›