TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MỸ TÂN

People's Committee of My Tan Commune

Tìm kiếm

Thành phố Cao Lãnh

Trang chủ \Liên hệ

Thông tin liên hệ


Đăng lúc: 21:26:02 01/09/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ TÂN

Địa chỉ: Số 352, đường Mai Văn Khải, tổ 09, ấp 2, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh.

Số điện thoại: 0277.3851.558.

Địa chỉ email: mytan@dongthap.gov.vn

Địa chỉ Website xã Mỹ Tân: http:// xamytan.tpcaolanh.dongthap.gov.vn

 

TỔ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ TÂN

Số điện thoại: 0277.3709030.

 

ĐẢNG ỦY XÃ MỸ TÂN

Số điện thoại: 0277.3871.388

 

UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ XÃ MỸ TÂN

Số điện thoại: 0277.3858.374

 

CÔNG AN  XÃ MỸ TÂN

Số điện thoại: 0277.3858.373

 

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ MỸ TÂN

Số điện thoại: 0.3277.873.028

 

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ TÂN

Số điện thoại: 0277.3855.723

 

Tin cùng chủ đề: