TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MỸ TÂN

People's Committee of My Tan Commune

Tìm kiếm

Thành phố Cao Lãnh

Trang chủ \Thông tin -tuyên truyền

Tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành
Đăng lúc: 16:30:15 13/09/2018
Về việc Tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành


Tuyên truyền pháp luật tháng 8
Đăng lúc: 17:45:06 15/08/2018
về việc tuyên truyền Luật Bồi thường trách nhiệm nhà nước


Tuyên truyền Luật Bồi thường trách nhiệm nhà nước
Đăng lúc: 15:10:15 14/08/2018
Về việc Tuyên truyền Luật Bồi thường trách nhiệm nhà nước


Tuyên truyền pháp luật
Đăng lúc: 15:06:34 14/08/2018
Về việc tuyên tuyền Luật Bồi thường trách nhiệm nhà nước


Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Đăng lúc: 16:06:43 08/08/2018
Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018


Bc tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018
Đăng lúc: 16:01:40 08/08/2018
Bc tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018


Những thành tựu đạt được của Ngành y tế thời gian qua và những vấn đề trọng tâm thời gian tới; những thay đổi trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế.
Đăng lúc: 15:45:13 08/08/2018
Những thành tựu đạt được của Ngành y tế thời gian qua và những vấn đề trọng tâm thời gian tới; những thay đổi trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế.


KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO MÔ HÌNH “LÀNG MỚI” CỦA HÀN QUỐC GẮN VỚI ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG THỜI GIAN TỚI
Đăng lúc: 15:43:44 08/08/2018
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO MÔ HÌNH “LÀNG MỚI” CỦA HÀN QUỐC GẮN VỚI ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG THỜI GIAN TỚI


Bản tin sinh hoạt Hội quán tháng 8 năm 2018
Đăng lúc: 15:38:53 08/08/2018
Bản tin sinh hoạt Hội quán tháng 8 năm 2018


Tài liệu tuyên truyền tháng 8 năm 2018
Đăng lúc: 15:30:13 08/08/2018
Tài liệu tuyên truyền tháng 8 năm 2018


 < 1 2 3 4 >  Last ›