TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MỸ TÂN

People's Committee of My Tan Commune

Thành phố Cao Lãnh

Trang chủ \Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI


Đăng lúc: 15:03:55 08/06/2023

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1455/QĐ-UBND-HC ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

 

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mẫu biểu

1

Quyết định số 1455/QĐ-UBND-HC ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Tải về

2

Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện

Tải về

3

Thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ

Tải về