TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MỸ TÂN

People's Committee of My Tan Commune

Thành phố Cao Lãnh

Trang chủ \Mô hình mới - Cách làm hay

[MÔ HÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023]


Đăng lúc: 15:43:13 17/05/2023
[MÔ HÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023]
 
✔️ Ủy ban nhân dân xã Mỹ Tân vừa ra mắt mô hình “Hồ sơ không hẹn – Ứng dụng mã QR Code tra cứu nhanh  hồ sơ mẫu”.
 
Với phương châm không để tồn đọng hồ sơ, công chức chuyên môn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho người dân trong thời gian sớm nhất bên cạnh đó phải đảm bảo đúng quy trình, đúng quy định tránh tình trạng hẹn hồ sơ. 
 
✔️ Ủy ban nhân dân xã thực hiện hồ sơ không hẹn đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch và lĩnh vực đất đai; bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã ứng dụng mã QR Code để tra cứu nhanh hồ sơ mẫu giúp người dân thuận tiện trong việc kê khai biểu mẫu đồng thời giảm việc hướng dẫn tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại xã.
 
 
 
                                     Hình 1. Triển khai mô hình cải cách hành chính tại UBND xã Mỹ Tân
 
 
Hình 2. Đồng chí Phan Thùy Quyên - CC Tư pháp hộ tịch (đang đứng) hướng dẫn người dân quét mã QR Code để tra cứu nhanh hồ sơ mẫu