TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MỸ TÂN

People's Committee of My Tan Commune

Tìm kiếm

Thành phố Cao Lãnh

Trang chủ \Tin tức sự kiện

XÃ MỸ TÂN CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ, NHIỆM KỲ 2021-2026


Đăng lúc: 19:43:05 13/06/2021

Ngày 01/6, Ủy ban bầu cử xã Mỹ Tân có thông báo số 02/TB-UBBC, về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Mỹ Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, xã Mỹ Tân có 47 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026 ở 4 ấp, với 6 khu vực bầu cử. Cụ thể: Khu vực bầu cử số 1, số 2  (thuộc ấp 1); Khu vực bầu cử số 3 (thuộc ấp 2);  Khu vực bầu cử số 4 (thuộc ấp 3); Khu vực bầu cử  số 5 (thuộc ấp 4) mỗi điểm có 08 ứng cử viên; riêng Khu vực bầu cử số 6 (thuộc ấp 4) có 07 ứng cử viên. Tổng số đại biểu trúng cử là 29 đại biểu.

Khu vực bầu cử số 1 (thuộc ấp 1): có 05 người trúng cử;

Khu vực bầu cử số 2 (thuộc ấp 1): có 05 người trúng cử;

Khu vực bầu cử số 3 (thuộc ấp 2): có 05 người trúng cử;

Khu vực bầu cử số 4 (thuộc ấp 3): có 05 người trúng cử;

Khu vực bầu cử  số 5 (thuộc ấp 4): có 05 người trúng cử;

Khu vực bầu cử số 6 (thuộc ấp 4): có 04 người trúng cử;

Cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 phức tạp, nhưng công tác tuyên truyền được thành viên Ban bầu cử, tổ bầu cử tích cực tuyên truyền cho cử tri về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo tiêu chí 5K, 5 nhớ và quy trình 6 bước.

Ngọc Yến

Tin cùng chủ đề:

 1 2 3 >  Last ›