TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MỸ TÂN

People's Committee of My Tan Commune

Tìm kiếm

Thành phố Cao Lãnh

Trang chủ \Thủ tục hành chính\Biểu mẫu

cong bo BẢN TIN CCHC SỐ 31
Đăng lúc: 11:48:36 06/08/2020

BantinCCHCso31_PH.pdf


cong bo BẢN TIN CCHC SỐ 30
Đăng lúc: 11:47:21 06/08/2020

BantinCCHCso30_PH.pdf


cong bo BẢN TIN CCHC SỐ 29
Đăng lúc: 11:45:50 06/08/2020

BantinCCHCso29_PH.pdf


Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ
Đăng lúc: 06:43:19 19/03/2019

/admin/resource_actices/files/QD 01 2019 NOI VU.rar


Tờ khai hộ tịch
Đăng lúc: 15:48:13 25/10/2016

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH. Xem File đính kèm! TỜ KHAI TRÍCH LỤC GIẤY KHAI SINH. Xem File đính kèm! TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN.  Xem File đính kèm! TỜ KHAI TRÍCH LỤC KẾT HÔN. Xem File đính kèm! TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH. Xem File đính kèm! TỜ KHAI THAY ĐỔI, CÁI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC. Xem File đính kèm!