TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MỸ TÂN

People's Committee of My Tan Commune

Tìm kiếm

Thành phố Cao Lãnh

Trang chủ \Thủ tục hành chính\Quy trình giải quyết

Quyet dinh so 664_QD-UBND-HC_23062022- Sở lao động
Đăng lúc: 18:03:12 27/06/2022

 Quyet dinh so 664_QD-UBND-HC_23062022- Sở lao động.rar


QD:509-UBND-18052022 - Sở Văn hóa
Đăng lúc: 15:51:48 06/06/2022
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


quyết định 1968QĐ-UBND-HC - 28122021 Sở Lao động TBXH Covid -(huyen_xa)
Đăng lúc: 16:40:50 28/04/2022

quyết định 1968QĐ-UBND-HC - 28122021 Sở Lao động TBXH Covid -(huyen_xa).rar


1689_QĐ-UBND-HC - 08112021 - Sở Tư pháp
Đăng lúc: 11:13:54 28/04/2022

quyết định 1689_QĐ-UBND-HC - 08112021 - Sở Tư pháp-(huyen_xa) - Copy(1).rar


quyết định 1676_QD-UBND-HC_04112021- Thanh tra -(huyen_xa)
Đăng lúc: 10:38:36 28/04/2022

quyết định 1676_QD-UBND-HC_04112021- Thanh tra -(huyen_xa).rar


quyết định 1604_QD-UBND-HC_21102021- Sở Nông Nghiệp-(huyen_xa)
Đăng lúc: 10:36:04 28/04/2022

quyết định 1604_QD-UBND-HC_21102021- Sở Nông Nghiệp-(huyen_xa).rar


quyết định 1536_QĐ-UBND-HC_03102020- Sở Giáo dục Đào tạo-(huyen_xa)
Đăng lúc: 09:53:44 28/04/2022

quyết định 1536_QĐ-UBND-HC_03102020- Sở Giáo dục Đào tạo-(huyen_xa).rar


quyết định 1486_QD_29.09.2021-Sở Lao động-(huyen_xa)
Đăng lúc: 09:48:59 28/04/2022

quyết định 1486_QD_29_09_2021-Sở Lao động-(huyen_xa).rar


1485_QD-29092021- Sở Lao động TBXH (liên thông)- (huyen_xa)
Đăng lúc: 09:42:13 28/04/2022

QUYẾT ĐỊNH 1485_QD-29092021- Sở Lao động TBXH (liên thông)- (huyen_xa).rar


quyet dinh 1167 so Nội Vụ
Đăng lúc: 09:18:55 28/04/2022

1167_QD - Sở Nội vụ ((huyen_xa).rar


 1 2 3 >  Last ›